• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om privat brøyting

Kriterier for privat brøyting

KRITERIER FOR BRØYTING AV PRIVATE VEGER.

1. Det må være fast bosetting på stedet.   Blir boligen fraflyttet i mer enn 3 mnd. i sesongen, skal dette meldes til teknisk drift.

2. Den til enhver tid gjeldende brøyteavgift må være innbetalt kommunekassen i Kvinesdal til nærmere fastsatt tid.  Alle oppsitterne langs vegen skal betale avgift. Dersom en oppsitter ikke betaler, opphører brøytingen umiddelbart.

3. Vegen skal være i forsvarlig stand for brøyting.  Evt. pålegg om utbedring fra teknisk drift må etterkommes innen fastsatte tidsfrister.  Ved vegens endepunkt skal det være tilstrekkelig snuplass.  Det vil ikke bli foretatt rydding av gårdsplass eller lignende.  Parkerte biler eller andre hindringer vil føre til at vegen ikke blir brøytet.

4. Kommunen er ikke ansvarlig for skader eller ulemper som brøytingen måtte føre med seg.

5. Søker må sørge for at det er oppsatt brøytestikker med 6 - 7 m avstand.  Ved stein og andre hindringer settes doble stikker på hver side av hindringen.  Kommer brøytestikker bort i brøytesesongen, må de straks erstattes.

6. Kommunale veger brøytes først og alle private veger blir brøytet etter som kommunen har brøytemateriell disponibelt og kommunen finner det økonomisk forsvarlig.

Søknadsfrist er 15. oktober. Søknader innkommet etter denne dato vil ikke bli behandlet før neste vintersesong.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader